Om at vi gør os umage

Vi er dedikeret til at kvalificere vores kunder til at træffe de gode beslutninger. Vores interne arbejdsgange er tilrettelagt ud fra en simpel overordnet regel om, at vi skal gøre os umage med alt hvad vi laver - uden undtagelse. Reglen er blevet konkretiseret i form af 8 husregler: 

1. Vi beskriver vores projekter overskueligt og fyldestgørende i form af et indledende tilbud.
2. Vi baserer vores projekter på et gennemtænkt metodedesign, som sikrer valide data og valide konklusioner.
3. Vi designer vores projekter med fokus på problemstillingen for alene at tilvejebringe væsentlig/nødvendig viden.
4. Vi udarbejder vores projekter under størst mulige hensyntagen til at give entydige og klare konklusioner/anbefalinger. 
5. Vi tjekker og dobbelttjekker vores projekter under udarbejdelsen, og begår derfor ikke sjuskede fejl.
6. Vi rapporterer vores projekter på baggrund af grundigt analyserede data.
7. Vi formidler vores projekter klart og velformuleret.
8. Vi håndholder vores kunder fra start til slut – dvs. vores kunder møder kun erfarne folk. 
 
(+45) 42 36 10 00     |     info@inzights.dk     |     Værkstedet; Finsensvej 78      |     2000 Frederiksberg